Doneer en word vriend van Comite 30 juni / 1 juli Overijssel

Over ons

Over ons

Over ons

De provincie Overijssel wordt steeds diverser in culturen. Zo heeft 1 op de 5 inwoners van Zwolle een migratieachtergrond. In deze groeiende multiculturele samenleving draagt Stichting Comité 30 juni/1 juli Overijssel in verbondenheid bij aan een gelijkwaardige samenleving. Een samenleving waarin de koloniale en slavernijgeschiedenis wordt erkend en waarin er ruimte is voor de verhalen van alle groepen die bij deze geschiedenis betrokken zijn. We bieden een platform voor deze verhalen en faciliteren ontmoeting en de dialoog erover.

Wij streven ernaar om de bewustwording over het Nederlandse koloniale en slavernijverleden én de doorwerking in het heden provinciebreed te vergroten. Dit doen wij door onder andere:

 • Het organiseren van herdenkingsbijeenkomsten en vieringen op 30 juni en 1 juli, waarbij we aandacht besteden aan de slachtoffers van de Nederlandse koloniale en slavernijgeschiedenis.
  We staan ook stil bij de levenskracht en creativiteit van onze voorouders, die een grote bijdrage hebben geleverd aan de rijkdom van de Nederlandse staat. En gestreden en geleden hebben voor vrijheid en rechtvaardigheid.

 • Het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen, workshops en schoolprojecten; 

 • Het faciliteren van dialogen over het belang van historisch besef van onze geschiedenis, identiteit en het bespreken van oplossingen voor de problemen die voortgekomen zijn uit deze historie.

  Over de manieren waarop we ons inzetten voor een gelijkwaardige samenleving zijn wij met zijn allen lerende. We betrekken verschillende gemeenschappen in de provincie bij de herdenking, viering en educatieve bijeenkomsten zodat de verschillende perspectieven en verhalen een stem krijgen.
  Een gedeeld verleden waarover we samen leren om de toekomst van ons nageslacht inclusief, rechtvaardig en gelijkwaardig te laten zijn.

  Comité 30 juni / 1 juli Overijssel werkt voor genoemde doelen samen met lokale (belangen)organisaties en overheid. Onze activiteiten richten zich op een breed publiek ( onderwijs, bedrijven, wetenschappers en andere geïnteresseerden).

 • ANBI

  Publieksnaam: Keti Koti Zwolle
  Oprichtingsjaar: 2020
  RSIN: 861641711

  Stichting Comité 30 juni / 1 juli Overijssel wordt door de belasting aangemerkt als een ANBI  instelling (aanvraag in behandeling). Via het RSIN nummer 861641711 kunt u ons opzoeken in het ANBI-register. Om aan de wettelijke eisen te voldoen die aan organisaties met een ANBI-status worden gevraagd, zijn we graag transparant over onze werkwijze. 

 • Beloningsbeleid

  De bestuursleden van Stichting Comite 30 juni / 1 juli Overijssel ontvangen geen beloning. Onkosten voor het werven van gelden kunnen wel vergoed worden. Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden. De stichting kent geen financiële vergoeding voor vrijwilligersuren.

  Bestuur:
  Shirley Kambel, voorzitter
  Marije Versteeg, secretaris/vice-voorzitter
  Arnold Palil, penningmeester
  Asselien van Dijk, algemeen bestuurslid
  Ingrid Hakkers, algemeen bestuurslid
  Sanjaya Arnold, algemeen bestuurslid

  Annette Schol, bestuursadviseur (onbezoldigd)

   

  Downloads::

 • Beleidsplan & begroting 2024 – 2029

  Rapportage 2021-2022

Global goals

In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) aangenomen. Met deze doelen willen zij in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten.
De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen.

Comite 30 juni / 1 juli Overijssel maakt zich in het bijzonder sterk voor de volgende SDG doelen:

10 Minder ongelijkheid in een land en tussen landen.
11 Duurzame, veilige en veerkrachtige steden en gemeenschappen.
16 Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid.
17 (Wereldwijde) samenwerking om de doelen te bereiken.

unnamed e1687188010502

Neem contact met ons op

Onze doelstellingen