Over ons

Stichting Comité 30 juni – 1 juli Zwolle is opgericht in september 2020. De stichting is ontstaan vanuit de ervaren behoefte onder een groep Zwollenaren om ook in hun stad aandacht te genereren voor het slavernijverleden.

De stichting zet zich, met lokale en landelijke partners, op een transparante wijze in voor het herdenken van de trans-Atlantische slavernij, en het vergroten van het bewustzijn van haar doorwerking in het heden. Activiteiten vinden plaats gedurende het hele jaar, met de nadruk op de maand juni.

Doelstelling

De stichting zet zich, met lokale en landelijke partners, op een transparante wijze in voor het herdenken van de trans-Atlantische slavernij, en het vergroten van het bewustzijn van haar doorwerking in het heden.

Op 30 juni herdenken wij samen de offers die zijn gebracht door onze voorouders. Op 1 juli vieren we de vrijheid; vrijheid van lichaam en vrijheid van geest. Onze activiteiten vinden het hele jaar plaats, met de nadruk op de maand juni.

De herdenking en viering van 1 juli, door Surinamers Keti Koti (verbroken ketenen) genoemd, in het Nederlands Caribisch gebied Descadena. Door middel van educatie, kunst, cultuur en dialoog willen wij een fundament laten groeien voor een gezamenlijke toekomst op basis van gelijkwaardigheid.

Het samenbrengen van burgers, denkers, wetenschappers, cultuurmakers en bedrijfsleven zien wij als noodzakelijk en wenselijk voor dit doel. Het Comité 30 juni /1 juli Zwolle is onderdeel van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en -erfenis)

Bestuur

Shirley Kambel

Voorzitter

Uwanami Schmidt

Secretaris

Marvin Martis

Penningmeester

Juliana van Thijs

Algemeen lid

Suzanne Vink

Algemeen lid

Keti Koti Nederland