HerdenkenSlavernijVerledenZwolle Keti Koti

Op zoek naar wat samenbindt

Keti Koti betekent ‘Verbroken Ketenen’. Het symboliseert de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen op 1 juli 1863. Daarmee markeert deze datum de afsluiting van een zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis. Daarom heet onze stichting Comité 30 juni / 1 juli Zwolle.

Ons gezamenlijk Nederlands slavernijverleden heeft ons allen hier samengebracht. Vanuit alle windstreken in de wereld zijn mensen verbonden geraakt met Nederland. Ze hebben het tot hun thuis gemaakt en voelen zich Nederlander.

Als Comité zoeken wij manieren om elkaar te leren kennen, te waarderen en de verbinding te zoeken. Specifiek zijn wij er voor nakomelingen van Afrikaanse mensen waarvan de voorouders onder dwang de Nederlandse trans-Atlantische slavernij hebben ondergaan.

Voorstelling ANNA: Schitterende Schaduw

Muziek- & danstheater Schitterende Schaduw is een multidisciplinaire voorstelling, die handelt over het koloniaal- en slavernijverleden van Nederland.

In deze voorstelling wordt de schaduwkant van de geschiedenis belicht, zodat dit in een nieuw perspectief komt te staan. Via verschillende kunstdisciplines, muziek, dans, zang en spel, worden moeilijk benoembare emoties via het gevoel overgebracht. De geschiedenis van de ander raakt pas, als je het kan invoelen, je ermee kunt identificeren.

Bestel hier uw ticket

Waar?
Joseph Wresinski Cultuur Stichting, Floresstraat 21 8022 AD Zwolle

Wanneer:
3 oktober 2021 om 14:00 tot 15:30

Aandacht voor minder bekende kant van slavernij in de Oost

De nakomelingen van deze mensen vormen een onlosmakelijk onderdeel van onze Nederlandse maatschappij. Echter, er ontbreekt bij het breder Nederlands publiek veelal de kennis van diezelfde gezamenlijke geschiedenis.

Het gevolg hiervan is beperkte sociale erkenning, bewustzijn van het ontstaan van de multiculturele samenleving en de institutionele systemen. Een gemiste kans, vinden wij, voor de Nederlandse samenleving om maatschappelijke, culturele en intellectuele bijdrage te ontvangen en te ervaren.

Herdenken en stilstaan

De herdenking van de slachtoffers en helden onder het slavernij regiem en de viering van de afschaffing daarvan in de Nederlandse gebiedsdelen vormen naar onze mening een uitgelezen gelegenheid om licht te schijnen op dit bezwaard verleden.

Het is een kans tot stilstaan bij en bewust worden van de gevolgen voor zowel de nakomelingen als de brede Nederlandse gemeenschap in al haar hedendaagse diversiteit.

Onze partners en sponsoren: